Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną przez Urząd Miasta Włocławek
                                   szukaj w serwisie:

O F E R T A


Jak się zapisać do biblioteki?
O NAS
O patronie
Historia
Dyrekcja
S B P (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
D K K (Dyskusyjny Klub Książki)


RODO
Przeczytaj, jakie masz prawa

KONKURSY
Informacje o konkursach
Wyniki konkursów


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Wypożyczalnia
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Dział Analiz i Współpracy
Dział Promocji
Dział Gromadzenia i Opracow. Zbior.
Czytelnia Prasy
Dział Księgowości
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Samodzielne stanowisko ds. kadr
FILIE BIBLIOTEKI
Filia Nr 1 - ul. Grodzka
Filia Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Nr 3 - ul. Toruńska
Filia Nr 6 - ul. Żytnia
Filia Nr 7 - ul. Kapitulna
Filia Nr 8 - ul. Olszowa
Filia Nr 9 - ul. Sielska
Filia Nr 10 - ul. Kościelna
Filia Nr 11 - ul. Łęgska
Filia Dz. Nr 1 - ul. Warszawska
Filia Dz. Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Książki Mówionej ul. Warszawska

NOWOŚCI WYDAWNICZE
 

Wszystkie wydawnictwa

DANE KONTAKTOWE
Godziny otwarcia
Linki
Kontakt
Archiwum wwwPitax

  PRZECZYTAJ, JAKIE MASZ PRAWA (RODO)   28 maja 2018, 8:45
Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, iż od  dnia 25 maja 2018r. osobom, których  dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z  przetwarzaniem danych osobowych przez  Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.


Jednocześnie na  podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od  25 maja 2018r. aktualne są poniższe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych przez  Bibliotekę:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku, ul. Warszawska 11/13 NIP 888-10-82-188; REGON 000280927; tel. 54 231 55 50; fax 54 231 55 94; e-mail: kontakt@biblioteka.wloclawek.pl.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, w osobie Adriana Domanowskiego, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e‑mail: iod.bibliotekawloclawek@gmail.com, pod nr telefonu: 720 805 910 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Dane będą przetwarzane w  celu identyfikacji czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a  RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz, oraz części zbiorów udostępnianych na miejscu. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową udostępnienia zgodnie z pkt 4.
5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki. W sytuacji braku informacji od czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki i braku zobowiązań, dane zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia).
7. Do danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
a) dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane nie będą profilowane.
  dodał: Tomas

  Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005-